Prim.dr. Suad Fazlagić

Biografija

Prim.dr. Suad Fazlagić, rodjen  19.11.1946 godine u Gacku.
Osnovnu školu i  gimnaziju završio u Gacku, a Medicinski fakultet 1971 godine u Sarajevu.
Nakon završenog fakulteta radio u  Domu Zdravlja u  Gacku.
Jedno vrijeme obavljao i funkciju direktora te ustanove.

Specijalizaciju iz ortopedije i traumatologije  započeo je u
matičnom Medicinskom centru u Trebinju, a nastavio u Specijalnoj bolnici u Risnu,
potom Ortopedskoj i Traumatološkoj klinici u Sarajevu i Specijalnoj bolnici Banjica u Beogradu.

Nakon završene specijalizacije radio  u Trebinju i bio pionir ortopedske hirurgije za
što je dobio priznanje od tadašnjeg Udruženja ortopeda i traumatologa Jugoslavije. /JUOT/.
Od početka agresije na Bosnu i Hercegovinu jedno vrijeme radio je na Ortopedskoj klinici ,
a potom u Općoj bolnici ( ranije Vojnoj bolnici) u Sarajevu.
Od 2002 godine stalno je zaposlen u Dnevnoj bolnici sa poliklinikom „Medicus“ čiji je jedan od osnivača.

Završio je postdiplomski studij iz plastične i rekonstruktivne hirurgije,
bio aktivan učesnik na više međunarodnih i domaćih ortopedskih kongresa,
stručnih i naučnih  sastanaka. Posebno se zanimao za otkrivanje i liječenje
urođenog iščašenja kukova kod djece.
Uz saradnju sa stručnjacima za artroskopsku hirurgiju iz regiona uvodi  ovaj metod liječenja u svojoj ustanovi.

X