Prim.dr. Hašmeta Međić-Bučo

Biografija:

Prim.Dr. Međić Bučo Hašmeta, rođena 14.05.1957 godine u Rudom.
Osnovnu školu,gimnaziju i medicinski fakultet završila u Sarajevu.Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završila 1991 u Sarajevu.
Radila dugi niz godina u Domu Zdravlja Maglaj a od 2000 godine prelazi u Privatnu ustanovu „Poliklinika sa dnevnom bolnicom Medicus“ Tešanj čiji je i jedan od vlasnika.
Certificirani doktor iz laparaskopske i histeroskopske ginekološke hirurgije od 2009 godine.
Diplomu stekla u bolnici Zabok koja je referentni centar za laparaskopsku ginekologiju u Hrvatskoj.Certificirani doktor iz ultrazvučne dijagnostike za 2D,3D i 4D ultrazvuk.
Član Evropskog društva za onkološki ginekologiju.
Član Endoskopskog društva BiH.
Član „Ian Donald“ međunarodne škle ultrazvuka.
Stalno prisutna na domaćim i inostranim Simpozijumima i kongresima iz ginekologije.

X