KLINIČKO ISKUSTVO

Kvalitetna i visokoprofesionalna zdrastvena usluga zasniva se
na  radu vrhunskog kadra i savremenoj opremi.

Kvalitetna i visokoprofesionalna zdrastvena usluga zasniva se
na  radu vrhunskog kadra i savremenoj opremi.

Kvalitetna i visokoprofesionalna zdrastvena usluga zasniva se
na  radu vrhunskog kadra i savremenoj opremi.

STRUČNO ZNANJE

STRUČNO ZNANJE

KLINIČKO ISKUSTVO

Sigurnost pacijenata ispred svega

Raspolažemo vlastitim računaskim sistemom za evidenciju, lečenje i praćenje
pacijenata sa svim podacima prema standardima koje važe za Federaciju BiH.

LIJEČENJE PREMA STANDARDIMA

Raspolažemo vlastitim računaskim sistemom za evidenciju, lečenje i praćenje
pacijenata sa svim podacima prema standardima koje važe za Federaciju BiH.

LIJEČENJE PREMA STANDARDIMA

Sigurnost pacijenata ispred svega

HISTORIJA

Poliklinika "MEDICUS"

Zdravstvena ustanova Poliklinika sa dnevnom bolnicom MEDICUS smještena je u Jelahu, općina Tešanj, u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine.

Poliklinika "MEDICUS" je osnovana s namjerom da se na jednome mjestu ujedine stručno znanje i kliničko iskustvo, te da uz najsavremeniju opremu našim pacijentima pruži najbolja zdravstvena usluga.

Savremeno arhitektonsko zdanje, izgrađeno je u skladu sa principima Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO) sa modernim vanjskim izgledom i funkcionalnim unutrašnjim sadržajem.

Na prostoru od oko 1400 m2 nalazi se nekoliko ambulanti, medicinska laboratorija, prostorija za intervencije, intenzivna njega, operaciona sala za hitne i manje operativne zahvate.

HIRURŠKE / INTERNISTIČKE DISCIPLINE

Minimalni invazivni pristup liječenju

X