Hirurgija

Hirurgija

Hirurgija je grana kliničke medicine koja se bavi tretmanom bolesti i povreda na operativni način, tačnije, radom ruku hirurga ili primjenom instrumenata.

Naziv hirurgija potiče od grčke reči „cheirourgia“, što znači – ruka i rad.

Osnovni zadatak hirurgije je da pomogne oboljelom ili povređenom, uz pridržavanje osnovnog principa pružanje medicinske pomoći, a to je da se nikada ne naudi pacijentu.

Da bi hirurg mogao uspješno i precizno da obavlja svoj posao, neophodno je da ima široko medicinsko obrazovanje, a pored toga i poznavanje tehnike i tehnologije.

NOVO - ENDOSKOPSKE OPERACIJE HIJATALNE HERNIJE

  • OPERACIJE IZ OPŠTE I ABDOMINALNE HIRURGIJE
  • OPERACIJE PREPONSKIH, TRBUŠNIH KILA KLASIČNO I LAPARASKOPSKI
  • OPERACIJE KAMENCA, POLIPA ŽUČNJAKA LAPARASKOPSKIM PRISTUPOM
  • OPERACIJE SLIJEPOG CRIJEVA KLASIČNO I LAPARASKOPSKI
  • OPERACIJE ULKUSA NA ŽELUCU ILI DVANSTPALAČNOM CRIJEVU
  • OPERACIJE TUMORA NA ŽELUCU, TANKOM ILI DEBELOM CRIJEVU
  • OPERACIJE HIJATALNE (ŽELUČANE) KILE LAPARASKOPSKIM PUTEM
  • OPERACIJE HEMOROIDA, PERIANALNIH FISTULA, ANALNIH FISURA, PILONIDALNIH SINUSA ILI HIDRADENITISA
X