Kardiologija

Kardiologija

Kardiologija je grana interne medicine koja se bavi liječenjem bolesti srca i krvnih žila.

Bolesti srca i krvnih žila možemo podijeliti na: bolesti endokarda, bolesti miokarda (kardiomiopatije, angina pectoris, infarkt miokarda), bolesti perikarda, poremećaje rada srca (aritmije), greške srčanih zalistaka (urođene i stečene), srčanu insuficijenciju (dekompenzacija) i bolesti krvnih žila (ateroskleroza, tromboza, tromboflebitis…).

PREGLEDI

  • Kardiološki pregled
  • EKG-a
  • Ultrazvuk srca
  • Kardiološko praćenje nakon operacije na srcu
  • Kardiološko praćenje nakon ugradnje stenta
  • Preoperativni ultrazvuk srca
  • Ergometrijsko testiranje
  • Kardiološko savjetovalište
  • Holter monitoring krvnog tlaka
  • Holter 24-satnog EKG-a
X