Endokrinologija

Endokrinologija

Endokrinologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem i poremećajima metabolizma.

Pregledi

  • Otkrivanje i liječenje oboljenja hipofize ( prolaktinemija i drugi poremećaji)
  • Otkrivanje i liječenje oboljenja štitnjače i paraštitne žlijezde
  • Liječenje dijabetesa i metaboličnih poremećaja
X