Endokrinologija

Endokrinologija

Endokrinologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem i poremećajima metabolizma.

Pregledi

  • Pregled hipofize
  • Pregledi štitne
  • Pregledi nadbubrežne žlijezde
X