Gastroenterologija

Gastroenterologija

Gastroenterologija je dio interne medicine koji se bavi bolestima donjeg dijela probavnog sustava. Gastroskopija i kolonoskopija (sa i bez anestezije).

PREGLEDI

  • GASTROSKOPIJA
  • KOLONOSKOPIJA
  • ENDOSKOPSKA RESEKCIJA POLIPA NA ŠIROKOJ BAZI
  • ENDOSKOPSKA RESEKCIJA POLIPA NA PETELJCI
  • DIJAGNOSTIČKA I TERAPIJSKA PUNKCIJA ASCITESA
X