O NAMA

OSNOVNE INFORMACIJE

O NAMA

Zdravstvena ustanova Poliklinika sa dnevnom bolnicom Medicus smještena je u Jelahu, općina Tešanj, u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine. Osnovana je 1994. godine, pod nazivom “Privatna ljekarska ordinacija”, a pod nazivom “Zdravstvena ustanova Poliklinika MEDICUS” pojavljuje se od 1998 godine.

Godine 2000. seli se u vlastitu modernu zgradu namjenski građenu za obavljanje medicinskih usluga. Poliklinika “MEDICUS” je osnovana s namjerom da se na jednome mjestu ujedine stručno znanje i kliničko iskustvo, te da se uz upotrebu najsavremenije opreme našim pacijentima pruži najbolja zdravstvena usluga.

Medicus, jedno savremeno arhitektonsko zdanje, izgrađen je u skladu sa principima Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO) sa modernim vanjskim izgledom i funkcionalnim unutrašnjim sadržajem.

Na prostoru od oko 1400 m2 nalazi se nekoliko ambulanti, medicinska laboratorija, prostorija za intervencije, intenzivna njega, operaciona sala za hitne i manje operativne zahvate, dvije moderne operacione sale, sala za prije i poslije-operativno liječenje, sedam moderno opremljenih bolesničkih apartmana, apartman za goste, interni restoran, te ostali prateći prostor. U njoj se liječi preko 3.500 pacijenata sa zdravstvenim osiguranjem.

Poliklinika raspolaže vlastitim računarskim medicinskim programom za evidenciju, liječenje i praćenje pacijenata sa svim podacima prema standardima koji važe za Federaciju BiH.

Poliklinika “MEDICUS” je prva privatna zdravstvena ustanova u BiH sa tradicijom u operativi, sa najviše iskustva u radu One Day Surgery (operacija za jedan dan), te ima minimalno invazivni pristup liječenju.

Osnovna načela poliklinike su:

 • topli međuljudski odnosi
 • svi pregledi na jednom mjestu
 • najbolja medicinska oprema
 • multidisciplinarni pristup pacijentu

ZAŠTO IZABRATI NAS !

Kvalitetna i visokoprofesionalna zdravstvena usluga Poliklinike “MEDICUS” se zasniva na:

 • Vrhunskom kadru
 • Savremenoj opremi
 • Kontinuirano unapređenje zdravlja ljudi kroz edukaciju u ordinacijama, putem letaka, prospekata, elektronskih medija i sl.
 • Prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju oboljenja
 • Kontinuiranom praćenju svjetskih trendova u dijagnostici i liječenju
 • Njegovanju saradnje sa drugim referentnim medicinskim centrima u zemlji i inostranstvu
 • Poštovanjem univerzalnih ljudskih prava i sloboda
X