Plastična hirurgija

Plastična hirurgija

Plastična-rekonstruktivna hirurgija je grana medicine koja ima za cilj da izmijeni ili obnovi oblik tijela.

Riječ je grčkog porijekla i znači “umjetnost modeliranja”. Iako su kozmetičke ili estetske operacije najčešći vid plastične hirurgije, plastična hirurgija, sama po sebi, ne mora uvijek imati kozmetičku podlogu i može uključivati različite tipove rekonstruktivne i kraniofacijalne hirurgije, hirurgije šake, mikrohirurgije, kao i tretman opekotina.

Rekonstruktivni hirurški zahvati se izvode kako bi se ispravila funkcionalna oštećenja uzrokovana opekotinama i raznim povredama, kao što su: prelomi kostiju lica, urođene anomalije poput zečje usne ili vučjeg ždrijela, stečene abnormalnosti kao što su razne izrasline itd.

Plastična-rekonstruktivna hirurgija

 • Abdominoplastika (zatezanje stomaka)
 • Septorinoplastika (funkcionalna i estetska korekcija nosa)
 • Mastopexia (podizanje grudi)
 • Redukcijska mamopalstika (smanjenje grudi)
 • Augumentaciona mamoplastika (povećanje grudi)
 • Liposukcija predjeg trbušnog zida i bedara

Operacije u regionalnoj blok anesteziji:

 • Kompresivna neuropatija ulnarnog nerva
 • Kompresivna neuropatija n. medianusa
 • Dupuytrenova kontraktura

Operacije u lokalnoj anesteziji:

 • Skidanje mladeža ili masnoga tkiva sa patohistološkom analizom
 • Skidanje kožnih tumora sa direktnim šivanjem i patohistološkom analizom
 • Skidanje kožnih tumora i rekonstrukcija upotrebom lokalnog režnja
 • Skidanje kožnih tumora i rekonstrukcija upotrebom kožnog transplantata
 • Skidanje uraslog nokta
 • Zatezanje gornjih kapaka
 • Zatezanje donjih kapaka
 • Korekcija spuštenosti kapka
X