Prim.Dr. Binakaj Damir

Biografija:

Prim.Dr. Binakaj Damir, rođen sam 11.10.1059 god u Dubrovniku.
Osnovnu i srednju školu završio u Trebinju.
Medicinski fakultet sam završio na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.
Specijalizaciju iz anesteziologije i reanimatologije završio u Kliničkom Centru u Sarajevu (1995 god) .
Za vrijeme rata radio u Općoj bolnici Tešanj na poslovima anesteziologa.
Poslije rata napuštam Opću bolnicu Tešanj i osnivam sa svojim saradnicima PZU Polikliniku „Medicus“ u Tešnju (1997 god) .
2000 godine sa svojim partnerima osnivam prvu privatnu medicinsku ustanovu u BiH gdje smo razvijali a i danas razvijamo najsavremenije pristupe liječenja, prvenstveno u endoskopskoj hirurgiji.
Prisustvovao sam brojnim domaćim i stranim kongresima , simpozijima , seminarima i završio sam doedukaciju iz oblasti obiteljske medicine.

X