Prim.dr. Sead Rožajac

Biografija:

Prim.dr. Sead Rožajac, Doktor specijalista anesteziolog i reanimatolog, Doktor porodične medicine - ultrasoničar.
Rođen u Sarajevu 19. 09. 1959, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.
Medicinski fakultet završio u Sarajevu.
Specijalizaciju iz anesteziologije i reanimatologije završio 1998. godine u UKC Tuzla.
Od 1987 godine zaposlenu u Domu zdravlja Tešanj, a od 1992. godine radi u Ratnoj i Općoj bolnici Tešanj.
Od 1997. godine stalno zaposlen u PZU Poliklinika sa dnevnom bolnicom „MEDICUS“ u Tešnju.
Obavio je niz edukacija u Bosni i Hercegovini i inostranstvu iz oblasti anestezije, porodične medicine, ultrazvučne dijagnostike, terapije bola, palijativne medicine.
Učesnik je više kongresa u cijelom svijetu.

X