Prim.dr. Suad Fazlagić

Biografija:

Prim.dr. Suad Fazlagić, rodjen 19.11.1946 godine u Gacku.
Osnovnu školu i gimnaziju završio u Gacku, a Medicinski fakultet 1971 godine u Sarajevu.
Nakon završenog fakulteta radio u Domu Zdravlja u Gacku.
Jedno vrijeme obavljao i funkciju direktora te ustanove.
Specijalizaciju iz ortopedije i traumatologije započeo je u matičnom Medicinskom centru u Trebinju, a nastavio u Specijalnoj bolnici u Risnu, potom Ortopedskoj i Traumatološkoj klinici u Sarajevu i Specijalnoj bolnici Banjica u Beogradu.
Nakon završene specijalizacije radio u Trebinju i bio pionir ortopedske hirurgije za što je dobio priznanje od tadašnjeg Udruženja ortopeda i traumatologa Jugoslavije. /JUOT/.
Od početka agresije na Bosnu i Hercegovinu jedno vrijeme radio je na Ortopedskoj klinici , a potom u Općoj bolnici ( ranije Vojnoj bolnici) u Sarajevu.
Od 2002 godine stalno je zaposlen u Dnevnoj bolnici sa poliklinikom „Medicus“ čiji je jedan od osnivača.
Završio je postdiplomski studij iz plastične i rekonstruktivne hirurgije, bio aktivan učesnik na više međunarodnih i domaćih ortopedskih kongresa, , stručnih i naučnih sastanaka.
Posebno se zanimao za otkrivanje i liječenje urođenog iščašenja kukova kod djece. Uz saradnju sa stručnjacima za artroskopsku hirurgiju iz regiona uvodi ovaj metod liječenja u svojoj ustanovi.

X