Ginekološke operacije

Liječenje Karcinoma grlića materice.

U ranoj fazi se liječi minimalno operativno !!!
U našoj ustanovi rade se laparaskopske i klasične operacije raka grlića materice i rak materice kao i jajnika.Zavisi od stanja pacijenta i lokalnog nalaza koja će se vrsta operacije raditi .
U uznapredovalom stadijumu se radi radikalna operacija, koja uključuje vađenje organa i okolnog tkiva, kao i odstranjenje limfni čvorova.
Što je zahtjev radikalniji preživljavanje je veće !!!
Koliko će zahvat biti radikalan zavisi o vrsnosti operatera.U našoj ustanovi operiše ginekolog -onkolog koji je educiran vani za ovakve vrste operacija.
Važnost operativnog zahvata kod raka je velika. Vješt operater odstraniti će tumorsko tkivo u cijelosti ili će ga ostaviti što manje, da bi na njega mogla djelovati kemoterapija ili zračenje.

“Kao zaključak bih navela da preventivnim pregledima otkrivamo tumore na vrijeme gdje je liječenje i preživljavanje 100%.
Ako se otkrije tumor u većem stadiju onda se od radikalizacije zahvata i vještog operatora zavisi koliko će pacijent živjeti i kakav čemu biti život .”

– Prim.dr. Hašmeta Međić-Bučo – spec. ginekolog

LIJEĆENJE TREBA ZAPOČETI ŠTO RANIJE DA BI I KOMPLIKACIJE BILE MINIMALNE.

ZAKAŽITE SVOJ PREGLED VEĆ DANAS

+387 32 666 770
+387 32 663 147

X