Hiruške operacije tumora

Hirurške operacije tumora predstavljaju najstariji oblik borbe sa ovom opakom bolešću.

Operacija omogućava da se odredi vrsta tumora, kao i njegova rasprostranjenost.

Napredak u hirurškoj tehnici dozvoljava hirurzima da operišu veliki broj pacijenata koji boluju od malignih bolesti sa dobrim rezultatima.

Ranija praksa hirurškog liječenja tumora podrazumjevala je da se pored tumoroznog, odstranjuje i deo okolnog, zdravog tkiva. Danas su operacije daleko manje invazivne, uklanja se tumor pri čemu se može sačuvati daleko više normalnog tkiva i njegovih funkcija.

Hirurško liječenje ima veoma važnu ulogu u samom liječenju tumora.

Zavisno od veličine i mjesta na kome se tumor nalazi, operacija ponekada može biti i prvi korak u liječenju.

Operacija pruža veliku šansu da se kod mnogih vrsta potpuno ukloni i izliječi tumor, naročito onaj koji je lokalizovan u jednom dijelu tijela a ne nalazi se u centru vitalnog organa.

X