Kolor dopler

Kolor dopler krvnih sudova je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda kojom se može mjeriti protok krvi kroz krvne sudove perifernih arterija i vena.

Priprema za kolor dopler nije potrebna.

Kolor doplerom se mogu otkriti suženja i proširenja (aneurizme) krvnih sudova.

Na arterijama se mogu vidjeti naslage (plakovi) koji sužavaju krvne sudove.

Ovom metodom se može otkriti i tromboza (djelimično ili potpuno zapušenje arterije ili vene ugruškom krvi).

Također se mogu otkriti proširene vene (varikozne) i odrediti stepen proširenja.

Ovim pregledom se dobija veliki broj informacija o izgledu krvnih sudova i protoku krvi.

X