Želučana kila – hijatus hernija

Želučana kila ili hijatus hernija je stanje kada dio želuca dospije kroz otvor jednjaka na dijafragmi u grudni koš.

Dijafragma nam pomaže da dišemo i nalazi se između stomaka i grudnog koša.

Postoji nekoliko tipova želučane kile, a klizna hijatus hernija je najučestalija.

Ovaj tip kile karakteriše povremeno probijanje želuca u grudni koš kroz otvor na dijafragmi.

Želudačna kila se najčešće operiše laparaskopski, na ovaj način kila se fiksira.

Hirurg napravi nekoliko malih rezova na stomaku. Kroz jedan od rezova postavlja laparoskop, tanku cijev sa kamerom, a kroz druge rezove hirurški alat.

Operacija se obavlja pod opštom anestezijom.

X