Papa test

Papa test je jednostavna i neinvazivna pretraga za žene kojom se utvrđuje postoje li neke (abnormalne) promjene na stanicama vrata maternice.

Koristi se za probir i rano otkrivanje predstadija raka vrata maternice (premalignih promjena) i raka vrata maternice (malignih promjena).

Test može upućivati i na prisutnost nekih mikroorganizama koji uzrokuju spolno prenosive infekcije, no za specifičnu dijagnozu infekcija potrebne su dodatne pretrage.

Uzimanje brisa za Papa test (citološku analizu iz predjela vrata maternice) obavlja se tokom ginekološkog pregleda.

Vezano uz mikrobiološku dijagnostiku, Papa test može ukazivati na prisutnost nekih mikroorganizama i infekcija, poput Bacillus vaginalis, Virus herpes simplex, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Actynomices, bakterijske vaginoze… No on ne pruža konačnu dijagnozu infekcija ovim morkoorganizmima, te je potrebna dodatna mikrobiološka dijagnostika.

X