Preventivni kardiološki pregledi

Srčani udar je vodeći uzrok smrti u svijetu.
Nastanak srčanog udara možemo spriječiti preventivnim kardiološkim pregledom koji podrazumijeva
▫ Klinički pregled pacijenta,
▫ EKG analiza rada srca,
▫ Ultrazvuk srca kojim procjenjujemo funkciju srčanog mišića, funkciju zalizaka i analiziramo aortu,
▫ Laboratorijska dijagnostika.
Prema procjeni ljekara mogu se uraditi i neke od dodatnih dijagnostičkih pretraga
▫ EKG holter monitoring i monitoring krvnog pritiska,
▫ Ergometrijsko testiranje,
Zahvaljujući ovakvoj vrsti pregleda procjenjujemo rizik od nastanka srčanog udara i dajemo preporuke
kojima se u značajnoj mjeri može umanjiti i prevenirati mogućnost razvoja srčanog udara i omogućiti
produženje života pacijenta.

X