Vaskularna hirurgija

Vaskularna hirurgija je oblast hirurgije koja se bavi s problemima vezanim za krvne sudove (arterijama, venama i limfaticima).

Vaskularna oboljenja mogu biti lokalizovana na arterijama, venama i limfaticima.

Oboljenja arterija se manifestuju ishemijom, a oboljenja vena i limfatika se manifestuju venskim ili limfnim zastojem (otokom).

Tegobe koje zahtevaju da se obavi pregled vaskularnog hirurga su:

Bol ili grčevi u rukama /nogama,

Noćni bol koji remeti san,

Pojava rana koje ne zarastaju,

Preležan moždani udar,

Gubljenje na težini i bol nakon uzimanja obroka,

Vidljive proširene vene na nogama,

Pregled vaskularnog hirurga je složen specijalistički pregled, uglavnom je bezbolan i ne zahtjeva primjenu invazivnih instrumenata.

Traje prosječno oko 20-30 minuta, osim u složenijim slučajevima , kada je za dobijanje precizne dijagnoze potrebno uraditi i dodatna ispitivanja.

Nije neophodna nikakva prethodna priprema bolesnika.

X