Departments 1

HIRURŠKE / INTERNISTIČKE DISCIPLINE

Minimalni invazivni pristup liječenju

Hirurgija
Ginekologija
ORL
Ortopedija
Plastična hirurgija
Urologija
Vaskularna hirurgija
Citologija
Endokrinologija
Gastroenterologija
Kardiologija
Neurologija
Psihijatrija
Laboratorija
Transport pacijenata
Porodična medicina

We Provide the highest level of satisfaction care & services to our patients.

X